Historia

Publiczne Przedszkole nr 39, powstałe staraniem Zarządu Miasta Poznania i Inspektoratu dnia 21.10.1946r. Mieściło się ono wówczas przy ulicy Jarochowskiego 1 na terenie obecnego Zespołu Gimnazjalno-Licealnego.

Zapisy w kronice głoszą, że… „6.12.1946r. poświęcono przedszkole i powołano na zebraniu matek Zarząd Przedszkola” –
w dzisiejszym rozumieniu Radę Rodziców.

Pierwsze kierowniczki przedszkola:
1946 – 1947 p. Gabriela Paszke
1947 – 1955 p. Zofia Wośkowiak
1955 – 1978 p. Halina Urbaniak
1978 – 1985 p. Teresa Kokotowska
1985 –  2012 p. Iwona Lichocka
Od 1 sierpnia 2012 roku dyrektorem przedszkola jest Justyna Maciejewska-Dębska, która kontynuuje pracę swoich poprzedniczek.

Od roku 1985 zaczęto tworzyć system wychowawczy przedszkola opierający się na haśle aktualnym do dzisiaj ” ŻYJ NA CO DZIEŃ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE ” oraz własną symbolikę i obrzędowość związaną z nazwą przedszkola.

Dzień 1.12.1959 roku przyjmuje się oficjalnie za datę powstania Przedszkola nr 39.
W czerwcu 1968 roku nadano Przedszkolu nazwę „Leśne Ludki”.

Nazwy otrzymały też oddziały:
oddział 1 – Liski
oddział 2 – Wiewiórki
oddział 3 – Sarenki
oddział 4 – Sowy

Obecnie Przedszkole nr 39 „Leśne Ludki” mieści się pod adresem ul. Bolesława Limanowskiego 23B.

Przedszkole ma własną obrzędowość i symbolikę związaną z nazwą przedszkola i grup wiekowych:

  • hymn przedszkola,
  • kodeks postępowania „Leśnego Ludka”,
  • nazwy oddziałów,
  • zawołanie i hymn grupy,
  • odznaki z logo przedszkola i grup,
  • czapeczki i koszulki z nadrukiem Leśne Ludki itp.,
  • gazetki oddziałowe,
  • kalendarz stałych uroczystości przedszkolnych
    /np. Poranki związane z powitaniem pór roku, Sprzątanie Świata, Święto Ziemi, Nadanie Nazwy Oddziałom, Pasowanie na „Leśnego Ludka”, Festyn Rodzinny, Wigilia, Święto sportu, Dzień Dziadków itp./

Przez przeszło 60 lat pracy edukacyjnej placówki wychowano kilka pokoleń „Leśnych Ludków”. Przedszkole cieszy się dobrą opinią społeczności lokalnej, o czym świadczy fakt, że co roku liczba dzieci ubiegających się o przyjęcie do „Leśnych Ludków” znacznie przewyższa liczbę miejsc oraz, że do przedszkola przyprowadzają swoje dzieci byli wychowankowie.

Logo używane przez nasze przedszkole do 10 marca 2021r –

Skip to content