Kadra przedszkola w Roku Szkolnym 2022/2023

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Justyna Maciejewska-Dębska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda, surdopedagog

NAUCZYCIELE
p. Teresa – nauczyciel wychowania przedszkolnego
p. Dorota – nauczyciel wychowania przedszkolnego z językiem angielskim
p. Dominika – nauczyciel wychowania przedszkolnego
p. Aleksandra – nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
p. Anna – nauczyciel wychowania przedszkolnego
p. Hanna – nauczyciel wychowania przedszkolnego
p. Agnieszka – nauczyciel wychowania przedszkolnego z językiem niemieckim
p. Magdalena – nauczyciel wychowania przedszkolnego z językiem angielskim
p. Magdalena – nauczyciel języka angielskiego
p. Aleksandra – pedagog specjalny
p. Beata – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
p. Natalia – logopeda
p. Małgorzata – psycholog
s. Malwina – nauczyciel religii

NAUCZYCIELOM POMAGAJĄ
p. Urszula
p. Sylwia
p. Justyna
p. Grażyna
p. Romana
p. Nataliia

ADMINISTRACJA
p. Lidia – gł. księgowa
p. Marta – intendent
p. Krystyna – specjalista d/s płac
p. Marta – sekretarka

KUCHNIA
p. Mariola
p. Ritta

PRACOWNICY TECHNICZNI
p. Tomasz
p. Jan

Skip to content