Rada Rodziców

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrz przedszkolną mającą na celu reprezentowanie stanowiska Ogółu Rodziców wobec innych organów przedszkola (Rada Pedagogiczna, Dyrektor Przedszkola) oraz wspomaganie przedszkola w realizowaniu jego podstawowych funkcji.

Rada Rodziców działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem swojej działalności, który nie jest sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

Rachunek bankowy Rady Rodziców nr 19 1240 1750 1111 0010 0067 5647
Dane do przelewu: Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 39 „Leśne Ludki” w Poznaniu, ul. Limanowskiego 23B,
60-744 Poznań.

W roku szkolnym 2022/2023 Radę Rodziców tworzą:
(UCHWAŁA NR 1/2022/2023 Rady Rodziców Przedszkola nr 39 „Leśne Ludki” przy ul. Limanowskiego 23B w Poznaniu z dnia 27 września 2022 roku w sprawie wyboru prezydium Rady Rodziców i przyjęciu w poczet Rady Rodziców nowych osób)
:

 1. Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Marta Mazur
 2. Skarbnik – Agata Białek
 3. Sekretarz – Anna Andrzejak
 4. Komisja rewizyjna:
  • Przewodnicząca – Paulina Cyranik
  • Członek komisji – Magdalena Kropa
  • Członek komisji – Ewa Górczewska

Oddziałowe Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Grupa I LISKI

 1. p. Marta Mazur
 2. p. Anna Andrzejak
 3. p. Katarzyna Lewandowska

Grupa II WIEWIÓRKI

 1. p. Marta Mazur
 2. p. Paulina Cyranik
 3. p. Agata Białek

Grupa III SARENKI

 1. p. Ewa Górczewska
 2. p. Anna Krzyżaniak
 3. p. Agata Sierpowska-Dreas

Grupa IV SOWY

 1. p. Anna Andrzejak
 2. p. Magdalena Kropa
 3. p. Kacper Antkowiak

Kierunki działań Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 • Zapraszanie Rodziców na uroczystości przedszkolne i grupowe, wspólne spotkania okolicznościowe
 • Przygotowanie dla dzieci spektaklu bajki w wykonaniu Rodziców
 • Zaangażowanie Rodziców do czytania dzieciom utworów podczas „spotkań literackich”
 • Współdziałanie Rodziców w organizacji i realizacji prac użytecznych na rzecz przedszkola
 • Aktywizowanie Rodziców do uczestniczenia w konkursach, imprezach, akcjach charytatywnych
  i wycieczkach przedszkolnych
 • Pozyskiwanie sponsorów dla przedszkola.
Skip to content