Rytm dnia

RYTM DNIA  (dzieci młodsze 3-4-latki)

Czas
od…do…
Ilość Forma aktywności
6:00-7:001Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych.
Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom
i  zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze
7:00-8:001Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające zainteresowaniom
i potrzebom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, indywidualna praca z dziećmi
8:00-8:100.10’Ćwiczenia poranne, zestaw ćwiczeń lub zabawy ilustracyjne inscenizowane przy piosence
8:10-8:200.10’Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych
8:20-8:350.15’Czynności higieniczno-porządkowe
8:35-9:000.25’Śniadanie
9:00-9:300.30’Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
9:30-10:150.45’Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające zainteresowaniom
i potrzebom dzieci, indywidualna praca z dziećmi
10:15-11:001Pobyt w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze lub spacer
11:00-11:150.15’Czynności higieniczno-porządkowe
11:15-11:400.25’I obiad (zupa i coś zdrowego)
11:40-13:001Wypoczynek na leżakach. Minutki dla bajki – czytanie lub opowiadanie dzieciom
13:00-13:150.15’Czynności higieniczno-porządkowe, zabawa ruchowa
13:15-14:000.45’II obiad
14:00-14:300.30’Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia utrwalające
14:30-16:001.30′Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające zainteresowaniom
i potrzebom dzieci, pobyt w ogrodzie, indywidualna praca z dziećmi
16:00-17:001Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia  dowolne odpowiadające zainteresowaniom i potrzebom dzieci


RYTM DNIA  (dzieci starsze 5-6-latki)

Czas
od…do…
Ilość Forma aktywności
6:00-7:001Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze
7:00-8:001Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi
8:00-8:100.10’Ćwiczenia poranne
8:10-8:250.15’Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych
8:25-8:350.10’Czynności higieniczno-porządkowe
8:35-9:000.25′Śniadanie
9:00-10:001Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
10:00-11:001Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające zainteresowaniom i potrzebom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi
11:00-11:150.15’Czynności higieniczno-porządkowe
11:15-11:350.20’I obiad (zupa i coś zdrowego)
11:35-12:200.45’Zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze lub spacer
12:20-13:000.40’Bajkoterapia, czytanie dzieciom, zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające
13:00-13:150.15’Czynności higieniczno-porządkowe, zabawa ruchowa
13:15-13:450.30’II obiad
13:45-14:150.30’Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści
14:15-16:001.45’Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, pobyt w ogrodzie, indywidualna praca z dziećmi. Prace użyteczne – porządkowanie zabawek na półkach, segregowanie materiału przyrodniczego w kącku przyrody.
16:00-17:001Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci
Skip to content