Mój dom

W tym tygodniu Sowy omawiały temat: ,,Moja rodzina” i realizowały następujące cele edukacyjne:

  • budowanie i wzmacnianie serdecznych relacji ze swoją rodziną,
  • ocena własnych postaw i zachowań w stosunku do rodziny,
  • słuchanie opowiadania L. Krzemienieckiej pt.,, Dobra, ta chatka, gdzie mieszka matka” ilustrowanego historyjką obrazkową. Kolorowanie ilustracji i układanie wg kolejności zdarzeń,
    zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji,
  • wycinanie i sklejanie szablonów różnych domów i projektowanie osiedla przy ulicy Mikołajkowej,
  • kształtowanie postawy badawczej – przeprowadzenie doświadczeń i nabycie przekonania czym jest powietrze?,
  • sprawianie dzieciom radości z odkrywania tego co dla nich  nieznane i nowe,
Skip to content