Rada rodziców

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzprzedszkolną mającą na celu reprezentowanie stanowiska Ogółu Rodziców wobec innych organów przedszkola (Rada Pedagogiczna, dyrektor przedszkola) oraz wspomaganie przedszkola w realizowaniu jego podstawowych funkcji.

Rada Rodziców działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem swojej działalności, który nie jest sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

W roku szkolnym 2017/2018 Radę Rodziców tworzą:

 1. Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Danuta Mrózek
 2. Skarbnik – p. Aleksandra Kruczkowska
 3. Sekretarz – p. Monika Kaczmarek
 4. Komisja rewizyjna:
  • Przewodniczący – p. Filip Górnik
  • Członek komisji – p. Joanna Myślińska-Pluta
  • Członek komisji – p. Anna Czechanowska

Oddziałowe Rady Rodziców

Grupa 1 LISKI

 1. p. Danuta Mrózek
 2. p. Joanna Staśkowiak-Lutyńska
 3. p. Marek Grodzicki

Grupa 2 WIEWIÓRKI

 1. p. Daria Majewska
 2. p. Aleksandra Kruczkowska
 3. p. Patrycja Milecka

Grupa 3 SARENKI

 1. p. Monika Kaczmarek
 2. p. Renata Halak
 3. p. Joanna Myślińska-Pluta

Grupa 4 SOWY

 1. p. Anna Czechanowska
 2. p. Filip Górnik
 3. p. Kaja Migdałek-Kaczmarek

Kierunki działań Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 • Zapraszanie Rodziców na uroczystości przedszkolne i grupowe, wspólne spotkania okolicznościowe
 • Przygotowanie dla dzieci spektaklu bajki w wykonaniu Rodziców
 • Zaangażowanie Rodziców do czytania dzieciom utworów podczas „spotkań literackich”
 • Współdziałanie Rodziców w organizacji i realizacji prac użytecznych na rzecz przedszkola
 • Aktywizowanie Rodziców do uczestniczenia w konkursach, imprezach, akcjach charytatywnych i wycieczkach przedszkolnych
 • Pozyskiwanie sponsorów dla przedszkola.