Rada rodziców

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzprzedszkolną mającą na celu reprezentowanie stanowiska Ogółu Rodziców wobec innych organów przedszkola (Rada Pedagogiczna, dyrektor przedszkola) oraz wspomaganie przedszkola w realizowaniu jego podstawowych funkcji.

Rada Rodziców działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem swojej działalności, który nie jest sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

W roku szkolnym 2018/2019 Radę Rodziców tworzą:

 1. Przewodnicząca Rady Rodziców – p.
 2. Skarbnik – p.
 3. Sekretarz – p. 
 4. Komisja rewizyjna:
  • Przewodniczący – p.
  • Członek komisji – p.
  • Członek komisji – p.

Oddziałowe Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

Grupa 1 LISKI

 1. p.
 2. p.
 3. p.

Grupa 2 WIEWIÓRKI

 1. p.
 2. p.
 3. p.

Grupa 3 SARENKI

 1. p.
 2. p.
 3. p.

Grupa 4 SOWY

 1. p.
 2. p.
 3. p.

Kierunki działań Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

 • Zapraszanie Rodziców na uroczystości przedszkolne i grupowe, wspólne spotkania okolicznościowe
 • Przygotowanie dla dzieci spektaklu bajki w wykonaniu Rodziców
 • Zaangażowanie Rodziców do czytania dzieciom utworów podczas „spotkań literackich”
 • Współdziałanie Rodziców w organizacji i realizacji prac użytecznych na rzecz przedszkola
 • Aktywizowanie Rodziców do uczestniczenia w konkursach, imprezach, akcjach charytatywnych i wycieczkach przedszkolnych
 • Pozyskiwanie sponsorów dla przedszkola.