Rada rodziców

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzprzedszkolną mającą na celu reprezentowanie stanowiska Ogółu Rodziców wobec innych organów przedszkola (Rada Pedagogiczna, dyrektor przedszkola) oraz wspomaganie przedszkola w realizowaniu jego podstawowych funkcji.

Rada Rodziców działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem swojej działalności, który nie jest sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

W roku szkolnym 2017/2018 Radę Rodziców tworzą:

 1. Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Danuta
 2. Skarbnik – p. Aleksandra
 3. Sekretarz – p. Monika
 4. Komisja rewizyjna:
  • Przewodniczący – p. Filip
  • Członek komisji – p. Joanna
  • Członek komisji – p. Anna

Oddziałowe Rady Rodziców

Grupa 1 LISKI

 1. p. Danuta
 2. p. Joanna
 3. p. Marek

Grupa 2 WIEWIÓRKI

 1. p. Daria
 2. p. Aleksandra
 3. p. Patrycja

Grupa 3 SARENKI

 1. p. Monika
 2. p. Renata
 3. p. Joanna

Grupa 4 SOWY

 1. p. Anna
 2. p. Filip
 3. p. Kaja

Kierunki działań Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 • Zapraszanie Rodziców na uroczystości przedszkolne i grupowe, wspólne spotkania okolicznościowe
 • Przygotowanie dla dzieci spektaklu bajki w wykonaniu Rodziców
 • Zaangażowanie Rodziców do czytania dzieciom utworów podczas „spotkań literackich”
 • Współdziałanie Rodziców w organizacji i realizacji prac użytecznych na rzecz przedszkola
 • Aktywizowanie Rodziców do uczestniczenia w konkursach, imprezach, akcjach charytatywnych i wycieczkach przedszkolnych
 • Pozyskiwanie sponsorów dla przedszkola.