,,Wiosenne Przebudzenie”

W tamtym tygodniu Sowy omawiały temat ,,Wiosenne przebudzenie” i realizowały następujące cele edukacyjne:
– wielozmysłowe poznanie świata przyrody (barwy, zapachy, odgłosy),
– utrwalenie wiadomości na temat budzącej się do życia przyrody,
– rozumienie potrzeby ochrony środowiska,
– zapoznanie z nazwami ptaków, które wracają na wiosnę do kraju,
– wydłużanie czasu skupienia uwagi podczas wykonywania przestrzennych ptaków z papieru,
– kształcenie koordynacji ruchowej (oko-ręka) podczas rozwiązywania zadań w książkach,
– doskonalenie umiejętności czytania prostych tekstów zawierających nowo poznaną literę ,,h”, ,,H”,
– wykonywanie zadań matematycznych z zakresu dodawania i odejmowania do 10,
– poznanie środowiska lokalnego podczas wycieczki do Szkoły Podstawowej nr 26,
– udział w lekcji ,,Ptaki” w bibliotece szkolnej,
– zabawy sportowe z kolegami ze szkoły,
– założenie zielonego ogródka w sali – sadzenie cebulek do ziemi.

Skip to content