Ziemia nasza planeta

W tym tygodniu grupa Sowy omawiała temat ,,Ziemia nasza planeta” i realizowała następujące cele edukacyjne:
– rozbudzenie zainteresowania otaczającym nas światem,
– rozwijanie ciekawości poznawczej podczas wizyty w bibliotece przedszkolnej, zajęć i zabaw w sali oraz na dworze,
– kształcenie umiejętności wypowiadania się podczas swobodnych rozmów na określony temat,
– zapoznanie z wyglądem mapy świata, nazwami kontynentów, oceanów, rozmieszczeniem zwierząt na zarysach kontynentów podczas zajęć grafomotorycznych i plastycznych,
– zapoznanie z literaturą ,,g”, ,,G” podczas zabaw z globusem,
– obserwacja i opisywanie otoczenia, wskazywanie charakterystycznych cech natury przy wykorzystaniu myślenia i działania,
– rozwijanie chęci odkrywania poprzez eksperymentowanie z wykorzystaniem pianki do golenia, kleju i farb.

Skip to content