W teatrze

Grupa Sów omawiała temat ,,W teatrze” i realizowała następujące cele edukacyjne: zapoznanie z różnymi formami teatralnymi; rozwijanie uzdolnień twórczych i zainteresowań teatrem; kształcenie nawyków kulturalnego zachowania się w teatrze; wzbogacenie słownika o takie pojęcia jak np. scenografia, choreografia; kształcenie umiejętności odgrywania różnych ról; poznanie środków wyrazu artystycznego; doskonalenie mowy; rozwijanie uzdolnień plastycznych podczas tworzenia scenografii i sylwet do przedstawienia.

Skip to content