Rytm dnia

RYTM DNIA  (dzieci młodsze)

Czas
od…do…
Ilość   Forma aktywności
6:00-7:45 1.45’ Z Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, indywidualna praca z dziećmi
7:45-8:00 0.15’ D Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych
8:00-8:15 0.15’ Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence
8:15-8:30 0.15’ Czynności higieniczno-porządkowe
8:30-9:00 0.30’ Śniadanie
9:00-9:30 0.30’ D Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
9:30-10:15 0.45’ Z Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi
10:15-11:00 0.45’ R Spacer, obserwacje przyrodnicze
11:00-11:15 0.15’ Czynności higieniczno-porządkowe
11:15-11:45 0.30’ I obiad (zupa i coś zdrowego)
11:45-12:00 0.15’ D Kwadrans dla bajki
12:00-13:00 1 Wypoczynek na leżakach
13:00-13:15 0.15’ Czynności higieniczno-porządkowe, zabawa ruchowa
13:15-13:45 0.30’ II obiad
13:45-14:00 0.15’ D Zabawy dydaktyczne
14:00-16:00 2 Z/R Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, pobyt w ogrodzie, indywidualna praca z dziećmi
16:00-17:00 1 Z Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci

Z – zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci = 5

R – spacer, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu = 0.45’

D – zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego = 1.15’

 RYTM DNIA  (dzieci starsze)

Czas
od…do…
Ilość   Forma aktywności
6:00-7:45 1.45’ Z Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, indywidualna praca z dziećmi
7:45-8:00 0.15’ D Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych
8:00-8:15 0.15’ Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence
8:15-8:30 0.15’ Czynności higieniczno-porządkowe
8:30-9:00 0.30’ Śniadanie
9:00-10:00 1 D Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
10:00-10:15 0.15’ Z Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi
10:15-11:00 0.45’ R Spacer, obserwacje przyrodnicze
11:00-11:15 0.15’ Czynności higieniczno-porządkowe
11:15-11:45 0.30’ I obiad (zupa i coś zdrowego)
11:45-12:15 0.30’ D Język obcy / bajkoterapia / rytmika
12:15-13:00 0.45’ R Aktywność ruchowa w ogrodzie
13:00-13:15 0.15’ Czynności higieniczno-porządkowe, zabawa ruchowa
13:15-13:45 0.30’ II obiad
13:45-14:15 0.30’ D Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści
14:15-16:00 1.45’ Z/R Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, pobyt w ogrodzie, indywidualna praca z dziećmi
16:00-17:00 1 Z Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci

Z – zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci = 4.45’

R – spacer, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu = 1.30’

D – zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego = 2.15’