Kadra przedszkola

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Justyna Maciejewska-Dębska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda, surdopedagog

NAUCZYCIELE
p. Teresa – nauczyciel wychowania przedszkolnego
p. Teresa – nauczyciel wychowania przedszkolnego
p. Małgorzata – nauczyciel wychowania przedszkolnego
p. Joanna – nauczyciel wychowania przedszkolnego
p. Małgorzata – nauczyciel wychowania przedszkolnego
p. Aleksandra – nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
p. Aleksandra – nauczyciel wychowania przedszkolnego
p. Hanna – nauczyciel wychowania przedszkolnego
p. Tamara – nauczyciel języka angielskiego
p. Beata -nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
p. Beata – logopeda
p. Luiza – psycholog
s. Magda – nauczyciel religii

Wszyscy nauczyciele posiadają tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

NAUCZYCIELOM POMAGAJĄ
p. Małgorzata
p. Sylwia
p. Justyna
p. Grażyna
p. Romana

ADMINISTRACJA
p. Lidia
p. Ewelina
p. Krystyna
p. Lidia

KUCHNIA
p. Mariola
p. Ritta

PRACOWNICY TECHNICZNI
p. Jan
p. Jarosław