Strefa Rodzica

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Regulamin wycieczek

Regulamin boiska przedszkolnego

Jak chronić dziecko przed uzależnieniem od komputera i internetu?