Ogłoszenia

 

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informuję, że 100% nauczycieli deklaruje kontynuowanie akcji strajkowej. W związku z tym dyrektor zwrócił się z wnioskiem  do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wydanie zgody na zawieszenie zajęć w kolejnych dniach strajku:

23-24 kwietnia 2019r.

Organ prowadzący taką zgodę wyraził.
W związku z tym prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci w tych dniach do przedszkola.
(Zgodnie z przepisem § 18, pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach -Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm., dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów).

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym i lokalnym prosimy o częste i uważne śledzenie komunikatów.

Ponieważ nie można przewidzieć, czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, to decyzja o zawieszeniu zajęć będzie przekazywana na bieżąco.

Dlatego uprzejmie proszę o śledzenie informacji.
Pracujący rodzice, którzy nie mają z kim zostawić dziecka mają możliwość wystąpienia do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on bowiem nie tylko wtedy, gdy dziecko zachoruje, ale także w sytuacji, gdy przedszkole, szkoła lub żłobek są zamknięte. Dotyczy to dzieci w wieku do 8 lat. Przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. O zasiłek można wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.
Szanowni Państwo, wyrażam nadzieję, że zgodna współpraca i wyrozumiałość pomogą sprostać wyzwaniom, które staną przed nami w tym szczególnym czasie.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola
Justyna Maciejewska-Dębska

KWIECIEŃ

03.04.19r. – Wycieczka do Szreniawy na POKAZY WIELKANOCNE do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w godz. 9:00-13:30 – wszystkie grupy

04.04.19r. – Warsztaty bębniarskie od godz. 9:00 w gr. Sarenki i Sowy

05.04.19r. – Warsztaty bębniarskie od godz. 9:00 w gr. Liski i Wiewiórki

17.04.19r. – ŚNIADANIE WIELKANOCNE – godz. 12:00 
ODWIEDZINY ZAJĄCA – godz. 10:00

24.04.19r. – Konkurs taneczny „Polskie tańce narodowe” organizowany przez Przedszkole nr 89 – reprezentować nas będzie gr. IV Sowy – godz. 10:00

25.04.19r. – Koncert muzyczny „Dźwięki Disneylandu” godz. 10:20

26.04.19r. – Zdjęcia do tablo – Sarenki i Sowy – godz. 9:00

MAJ

21.05.19r. – Festyn rodzinny „Dzieci kwiaty” – godz. 15:00-17:00 – zapraszamy również naszych absolwentów oraz dzieci, które rozpoczną swoją przedszkolną przygodę od września

27.05-04.06.2019r. – 30. DNI ŁAZARZA

27.05.2019r. – PARADA ŁAZARSKA – rozpoczęcie o godz. 17:00

28.05.19r. – Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Piosenki patriotyczne” w ogródku Magnolii przy Przedszkolu nr 51

31.05.19r. – DZIEŃ DZIECKA w przedszkolu – wesołe zabawy

CZERWIEC

04.06.19r. – Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Rodziców „Pchła szachrajka” o godz. 10:00

05.06.19r. – Ekolekcje organizowane przez GOAP w każdej grupie – od godz. 9:30

10.06.19r. – VI MIĘDZYPRZEDSZKOLNE ŁAZARSKIE ZAWODY SPORTOWE – godz. 10:00-12:00

13.06.19r. – Koncert muzyczny „Muzyczny Market” godz. 10:20

INFORMACJE OGÓLNE

Przerwa wakacyjna – lipiec 2019 r. – przedszkole nieczynne
(istnieje możliwość zapisania dziecka do Przedszkola nr 51 przy ul. Głogowskiej)

Dyżur przedszkole pełni w sierpniu 2019r.

W czasie przerw świątecznych i ferii zimowych w szkołach, przedszkole jest czynne.